STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Mali Görüş Yazıları

Aile Yardımı Ödeneği-14344.pdf
Aile Yardımı Ödeneği-185230.pdf
Araştırmacı (ö)-72459.pdf
Askerlik Borçlanması 30406.pdf
Damga ve Gelir Vergisi-162639.pdf
Doğum Yardımı Ödeneği-25192.pdf
Ek Ödeme Oranı-88184.pdf
Ek Özel Hizmet Tazminatı-88181.pdf
Emeklilik-79331.pdf
Fazla Ödeme - 61519.pdf
Fazla Ödeme - 39035.pdf
Geçici Görev Yolluğu 110829.pdf
Geçici Görev Yolluğu - 107731.pdf
Harcırah Ödemesi - 166853.pdf
Harcama Yetkilisi-232516.pdf
Harcama Yetkilisi-37559.pdf
İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı-61730.pdf
İl Özel İdarelere Aktarılan Ödeneklerin Kullanumı-180363.pdf
Karabük Valiliğine-101251.pdf
Kıdem Tazminatı-110822.pdf
Kurs Katılım Ücreti-115175.pdf
Kurs Ücreti-12857.pdf
Maaş Farkı-73828.pdf
Maaş hk. Yan Ödeme-50473.pdf
Maaş Ödemesi-166094.pdf
Mahkeme Harcı ve Masrafları - 161261.pdf
Mahkeme Kararı-79316.pdf
Nakle Tabi Personel-17491.pdf
Ödeneklerin kullandırılması-214625.pdf
Özlük Hakkı 136421.pdf
Sakatlık İndirimi- 138742.pdf
Sanatçıların Ek Ödeme talepleri- 77926.pdf
Sosyal Yardım-254533.pdf
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi - 126110.pdf
Temininde Güçlük zammı-85069.pdf
Vekalet Ücreti-152490.pdf
vekalet ücreti-72452.pdf
Vekalet Ücreti-41404.pdf
Vekalet Ücreti 128226.pdf
Vekalet Ücreti - 241873.pdf
Vekalet Ücreti - 6757.pdf
Vekalet Ücretinden Sosyal Güvenlik Kesintisi - 186742.pdf
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu - 161084.pdf
Zam ve Tazminat Farkı - 90157.pdf
Zam ve Tazminatlar - 95112.pdf
4046 sayılı Kanun Uygulama-36136.pdf
6360 sayılı Kanun Uygulamaları.pdf

4-CPersoneliEkodemesi.pdf