Misyon ve Vizyon

Misyon

Katılımcı bir yaklaşımla Bakanlığın strateji ve politikalarını belirlemek, tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak, mali saydamlık çerçevesinde çalışmalarını yürütmek, izleme ve değerlendirme yaparak karar vericilere yol göstermek.
 
Vizyon

Proaktif yönetim anlayışıyla yön verici ve nitelikli hizmet sunmak.