İletişim

BÜTÇE, PERFORMANS VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Elektronik Posta: sgbbutce@ktb.gov.tr

 

MEHMET BUCAK
Daire Başkanı

mehmet.bucak@ktb.gov.tr

0312 470 50 50

 

SEKRETERYA

 

0312 470 50 50

 

CARİ BİRİMİ

0312 470 50 53 - 54 - 69 - 64 - 67

 

YATIRIM BİRİMİ

0312 470 50 61 - 63 - 18 - 59

0312 470 51 20 - 22

 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ BİRİMİ

 

0312 470 50 41 - 19 - 32 - 37