STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Stratejik Planlama Çalıştayı I

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı hazırlama çalışmaları kapsamında 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında paydaş analizi, ürün hizmet analizi, misyon, vizyon ve değerler konularını içeren bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız “Stratejik Planlama Ekibi” üyeleri ve TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) uzmanlarının katılımıyla 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında paydaş analizi, ürün hizmet analizi, misyon, vizyon ve değerler konularını belirleme çalışması yapılmıştır. Çalıştay sonunda ekip tarafından belirlenen yeni misyon, vizyon ve değerler önerileri Strateji Geliştirme Kurulunun görüş ve onayına sunulacaktır.


  • 1.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg