STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Stratejik Plan Eğitimi

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı hazırlama çalışmaları kapsamında planlama çalışmaları süresince eğitim ve danışmanlık konularında birlikte çalışacağımız TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) işbirliği ile 5-6-7 Eylül 2018 tarihleri arasında “Stratejik Plan Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Meral ATILGAN başkanlığında Bakanlığımız “Stratejik Planlama Ekibi” üyelerine verilen 3 günlük eğitim süresince Bakanlığımız üst yönetimi ve proje ekibinin stratejik yönetim yolculuğunda ihtiyaç duyacağı teorik ve uygulamalı bilginin paylaşılması, iletişim ve motivasyon uygulamaları ile ekip halinde hareket etme bilincinin oluşturulması yönünde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.    


  • 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 15.jpg