STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Yönetici Değerlendirme Anketi Sonuçları

Kültür ve Turizm Bakanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında hazırlanan Yönetici Değerlendirme Anketi sonuçları Bakanlığımız intranet sayfasında yayımlanmıştır.