STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Kurumsal Risk Yönetimi Farkındalık Semineri

IMG_0513.JPG
IMG_0519.JPG

Bakanlığımız yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen “Kurumsal Risk Yönetimi Farkındalık Semineri”, 25 Nisan 2017 tarihinde,  saat 10:oo-12:oo arasında, Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu Seminerde, İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkanı Dr. Bertan Kaya konuşmacı olarak yer almıştır.

Seminer, SGB Başkanı Sayın İsmail Demirel’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Değişen dünya dinamiklerinde güçlü kalmanın yolunun, riskleri etkin yönetebilmekten geçtiğini vurgulayan Sayın Demirel katılımcılara, Bakanlığın  kurumsal risk yönetiminde geldiği seviyeye ilişkin olarak bilgi vermiştir.

Etkin bir yönetsel uygulama aracı olarak kurumsal risk yönetim sistemine geçiş çalışmalarının, 2016 yılında başlatıldığını belirten Demirel, Bakanlığımız kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini tehdit eden risklerin etkili bir şekilde yönetilmesini amaçlayan kurumsal risk yönetim sisteminde, risklerin sahipleri ve takipçilerinin her seviyede Bakanlığımız yöneticileri olduğunu vurgulamıştır.

Dr. Bertan Kaya da risk yönetiminin yeni bir yönetsel uygulama aracı olduğunu belirterek günümüzde kriz yönetimini değil risk yönetim modelini uygulayan kurumların başarıya ulaştığına dikkat çekmiştir.