STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2019-2023 Stratejik Planı Mevcut Durum Analizi Çalıştayı

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planın hazırlanması çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı İsmail DEMİREL’in Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığı Koordinasyon Ekibi Birim Sorumluları ve Birim Koordinatörlerinin katılımları ile 27-29 Eylül 2018 tarihinde “Mevcut Durum Analizi Çalıştayı” yapılmıştır.Yoğun bir içerikle gerçekleştirilen Çalıştay’da: Paydaş, faaliyet alanı, ürün, hizmet listeleri, uygulanmakta olan Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı, Mevzuat, Üst Politika Belgeleri Analizleri, Dış Paydaş ve İç Paydaş Anket sonuçları, İnsan Kaynakları Yetkinlik ve Kurum Kültürü Analiz Çalışmaları, Fizik Kaynak, Teknoloji ve Bilişim Altyapısı, Mali Kaynak Analizi çalışmaları değerlendirilmiş ve Bakanlığımıza ilişkin PESTLE Analizi ve GZFT analiz çalışmaları yapılmıştır.DSC_1596.JPG    DSC_1688.JPG    DSC_1694.JPG    DSC_1697.JPG  
DSC_1701.JPG    DSC_1712.JPG    DSC_1716.JPG    DSC_1724.JPG  
DSC_1797.JPG    DSC_1800.JPG