STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023) Hazırlık Programı onaylandı

Meclisimiz ve siyaset kurumumuzun iradesiyle hayata geçirilen yeni yönetim sistemi ile kamu yönetiminde bütçe disiplininin sağlanması, vatandaşlarımızın istihdama yönlendirilmesi, kamu hizmetlerinden memnuniyetin daha üst seviyeye taşınacağı yeni bir anlayışın geliştirilmesi ve yüksek teknolojiye dayalı üretim yapılmasına yönelik politikaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurumlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyişini sağlayacak, kamu hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracak şekilde ülkemizin kalkınma hedeflerine yönelik plan ve program hazırlıkları kapsamında açıklanan Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı gereği Bakanlıklarımızın beş yıllık stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızda ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında tüm paydaşların katılımıyla 2019-2023 Stratejik Plan hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Stratejik Plan çalışmaları kapsamında 2018-13 sayılı Bakanlık Genelgesi yayımlanmış, genelge gereği, Bakan Yardımcısı Sayın Nadir ALPASLAN Başkanlığında, Bakanlığımız Birim Harcama Yetkililerinden "Strateji Geliştirme Kurulu" oluşturulmuştur. Kurul, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü toplanarak, Bakanlık Stratejik Planlama Ekibince hazırlanmış olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı  (2019-2023)  Hazırlık Programı"nı görüşmüş ve onaylamıştır. 

Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programda belirlenen hedef ve politikalar doğrultusunda hazırlanmasına başlanan stratejik planın 15 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlanarak değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmesi planlanmaktadır.


1.jpg