STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BASIN BÜLTENİ


  • IMG_3824[1].JPG
  • basinbultenirisk2.JPG

Yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelere rağmen 2023 vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam eden ülkemizi, kültür ve turizm alanında dinamik ve rekabetçi bir çekim merkezi olarak güçlendirmeye yönelik tasarladığımız “Risk Yönetimi Sistemini” kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızın kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini tehdit eden risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla kurulan Bakanlık Risk Yönetim Kurulu, Bakanlık Stratejik Risk Eylem Planını değerlendirmek üzere,  4 Ocak 2017 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Mahmut KOCAMEŞE’nin başkanlığında toplandı.

Bakanlık Risk Yönetim Koordinatörü SGB Başkanı İsmail DEMİREL, SGB Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Meral ATILGAN ile Birim Amirlerinin katıldığı toplantıda, Bakanlığımız stratejik riskleri görüşülerek bakanlık Stratejik Risk Eylem Planına nihai şekli verildi.