STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Stratejik Risk Yönetim Çalıştayı 15-17 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Düzenlendi.

Bakanlığımızın kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini tehdit eden risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Stratejik Risk Yönetim Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay, Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkan Vekili Meral Atılgan’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Konuşmasında Atılgan,  Risk Yönetim sisteminin reaktif yönetimden proaktif yönetime geçişi simgelediğini ve kurumsal risk yönetim sistemi ile Bakanlığımızın risklerinin önceden belirlenerek önlenmesinin mümkün olabileceğine vurgu yapmıştır.

Birim Risk Yönetim Ekibi üyeleri ile Bakanlık Risk Koordinasyon Ekibi üyelerinin birlikte çalıştığı söz konusu  Çalıştay’da, Bakanlığımız temsilcilerince birimlerimize ait stratejik riskler belirlenerek Stratejik Risk Yönetim Eylem Planı taslağı hazırlanmıştır.

Çalıştay’ın ardından tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.

  • Risk Yönetim Çalıştayı 15-17 Mayıs  (1).png
  • Risk Yönetim Çalıştayı 15-17 Mayıs  (2).png
  • Risk Yönetim Çalıştayı 15-17 Mayıs  (3).png
  • Risk Yönetim Çalıştayı 15-17 Mayıs  (4).png