STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Düzenlendi.

Bakanlığımızın kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini tehdit eden risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda ve Bakanlığımız Birim Risk Ekiplerinin katılımıyla 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Risk Yönetim Eğitimi” düzenlenmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Sn. İsmail Demirel, Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. Meral Atılgan ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Okan Yeşil’in de teşrifleri ile gerçekleştirilen eğitimde, İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkanı Dr. Bertan Kaya ve İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkan Yardımcısı İlknur Tunç eğitici olarak yer almıştır.  

Eğitimin ardından ise tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.


  • Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 (1).png
  • Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 (2).png
  • Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 (3).png
  • Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 (4).png
  • Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 (5).png
  • Risk Yönetim Eğitimi 3-5 Mayıs 2017 (6).png