STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Web Sitesi Şablonları

13/10/2011 tarih ve 209564 sayılı Bilgi İşlem Sistemleri Kullanımına İlişkin Yönergenin ALTINCI BÖLÜM  Madde 23 e göre talep edilen web sitesinin Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca yapılması durumunda aşağıda bulunan şablonlardan biri seçilerek talepte bulunulabilir:

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İçin Önerilen Şablon:
 
  • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İçin Önerilen Şablon
 
Turizm Danışma Büroları için Önerilen Şablon:
 
  • Müzeler İçin Önerilen Şablon


Kütüphaneler İçin Önerilen Şablon:
 
  • kutuphane_sablonu.png


Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün 11904715-821.99-E.670708 sayılı ve 15.08.2019 tarihli resmi yazısı gereği Müzeler için web sitesi yapılmamaktadır.