STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İletişim

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Belgegeçer Numarası: 0312 470 51 31

ADI VE SOYADI

UNVANI

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 

Recep ŞENEL

Daire Başkanı V.

0312 470 50 81

recep.senel@ktb.gov.tr

 

Nurdan ŞİRİN

İşletme İşçisi / Yönetici Asistanı

0312 470 50 80

nurdan.sirin@ktb.gov.tr

 

 

PLANLAMA VE İZLEME BİRİMİ

 

Filiz TAKMAZ

Şube Müdürü

0312 470 50 82

filiz.takmaz@ktb.gov.tr

 

Leyla Aydolu MİRAHMETOĞLU

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 94

leyla.aldolu@ktb.gov.tr

 

Mücahit Hakan ÇEŞMECİ

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 85

hakan.cesmeci@ktb.gov.tr

 

Elif YILDIRIM

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 65

elif.yildirim@ktb.gov.tr

 

Erkan GÜLDEREN

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 79

erkan.gulderen@ktb.gov.tr

 

Berrin USTA

APK Uzmanı

0312 470 50 83

berrin.usta@ktb.gov.tr

 

 

SEKTÖREL PLANLAR VE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

Muzaffer TÜRKELİ

Şube Müdürü

0312 470 50 98

muzaffer.turkeli@ktb.gov.tr

 

Gülara ALKAÇIR

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 96

gulara.alkacir@ktb.gov.tr

 

Seda GÖZ

Mühendis

0312 470 50 91

seda.goz.@ktb.gov.tr

 

Hülya CABILAR

APK Uzmanı

0312 470 50 95

hulya.cabilar@ktb.gov.tr

 

Yıldız LAKERTA

Bilgisayar İşletmeni

0312 470 51 01

yildiz.lakerta@ktb.gov.tr

 

Aşkın İlker ÇILDIR

Bilgisayar İşletmeni

0312 470 51 00

ilker.cildir@ktb.gov.tr

 

Düriye ÜSTÜN

Bilgisayar İşletmeni

0312 470 51 02

duriye.ustun@ktb.gov.tr

 

Filiz FALANGÖK

Genel Hizmet İşçisi

0312 470 50 97

filiz.falangok@ktb.gov.tr

 

 

EKONOMİK PLANLAR VE İSTATİSTİK /AR-GE BİRİMİ

 

Ekin Gözde ÖZKAN

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 92

ekin.ozkan@ktb.gov.tr

 

Süleyman Uğur GÜR

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 51 13

suleyman.ugurgur@ktb.gov.tr

 

Ahmet PANAYIR

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 86

ahmet.panayir@ktb.gov.tr

 

Talha GÜNDOĞAN

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 22

talha.gundogan@ktb.gov.tr

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

 

Kadir ARIK

Şube Müdürü

0312 470 51 17

kadir.arik@ktb.gov.tr

 

Mustafa AYYILDIZ

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 50 28

mustafa.ayyildiz@ktb.gov.tr

 

Nergis KILIÇ TERZİ

Kültür ve Turizm Uzmanı

0312 470 51 03

nergis.kilic@ktb.gov.tr

 

Simten OGAY

APK Uzmanı

0312 470 50 99

simten.ogay@ktb.gov.tr

 

Oğuz İPİN

Uzman

0312 470 51 34

oguz.ipin@ktb.gov.tr

 

Övsev ELİBOL

Araştırmacı

0312 470 50 47

ovsev.elibol@ktb.gov.tr

 

Abdürrahim YAMANKILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

0312 470 50 49

abdurrahimyamankilic@ktb.gov.tr

 

Uğur SEZDİRMEZ

Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni

0312 470 50 08

oguz.ipin@ktb.gov.tr

 

Hülya TANRIVERDİ

İşletme İşçisi

0312 470 50 07

hulya.tanriverdi@ktb.gov.tr

 

Fazilet ÜN

İşletme İşçisi

0312 470 50 09

fazilet.un@ktb.gov.tr

 

Hasgül ÇAKAN

İşletme İşçici

0312 470 50 05

hasgul.cakan@ktb.gov.tr