STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Özel müze kurmak isteyenler ne yapmalıdır?

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler ve vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir ve müzeler kurabilirler. Bu müzeler, taşınırnitelikte kültür varlığı bulundurabilir ve teşhir edebilirler. Özel Müze kurmak isteyenler kurulacak müzenin kuruluş amaçları ve faaliyet konularını belirten bir yazı ve yasal hükümler doğrultusunda talep edilen diğer belgeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvururlar. Özel müzelere, istendiği takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bilimsel ve teknik konularda yardım edilmektedir.