STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Müze ve örenyerlerinden kimler ücretsiz faydalanabilir?

-    18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

-    65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

-    Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve bir refakatçisi,

-    Er ve erbaşlar,

-    ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

-    Basın kimlik kartı sahipleri,

-    Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

-    Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri,

-    Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

-    0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar,

-    Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları (ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla)